સભ્યની ચર્ચા:Gangleri

Page contents not supported in other languages.
વિકિપીડિયામાંથી

The phonetic transcription of « לערי ריינהארט » is /lɛʁi ʁɑjnhɑʁt/ (leri raynhart).
#REDIRECTtestwiki:user talk:Gangleri
This page is a soft redirect.

user talk:Gangleri
user talk:לערי ריינהארט aka "Gangleri"
testwiki:user talk:לערי ריינהארט aka "Gangleri"


SITENAME: વિકિપીડિયા · language: gu: ગુજરાતી ·  Gujarati · Gujarati · guyaratí · goudjarati · gujarati · гуджарати · 古吉拉特语 · الغوجاراتية · גוג׳ארטי · गुजराती · guĝarata · #footer
local curent version: 1.42.0-wmf.19 (fa0add5) · versions at b: · c: · d: · m: · mw: · n: · q: · s: · t: · v: · voy: · w: · wikt: · w:en: · m:special:sitematrix#gu · template:Wikivar · m:
mediawiki:Sidebar ગુજરાતી ·  Gujarati · Gujarati · guyaratí · goudjarati · gujarati · гуджарати · 古吉拉特语 · الغوجاراتية · גוג׳ארטי · गुजराती · guĝarata
your local preferences · Einstellungen · Preferencias · Préférences · Preferenze · Настройки · 设置 · تفضيلات · העדפות · मेरी वरीयताएँ · Preferoj
user / ‎સભ્ય‎: ‎Gangleri · rights · all subpages T · ‎/common.css · /common.js · /previous user page · archives archived talks · b: · c: · d: · m: · mw: · n: · q: · s: · t: · v: · voy: · w: · wikt: · w:en: · w: · :en:
 local WLH‎ · local RC‎ · local logs‎ · local watchlist‎ · local ontributions‎ · local mediawiki:Common.css · local mediawiki:Common.js · local mediawiki:Gadgets-definition · local notifications
m:…/global.css · m:…/global.js · global account information · global user contributions
PAGEID: 1103 · links here · purge ↺ · section=0 · REVISIONID: 416440 · permanent link · (layout: 2015-09-07…d LTR RTL short)‎
testing and validation links: BiDi issues · gadget issues · related languages / dialects: w:foo: · w:bar:

Welcome‎ Gangleri to વિકિપીડિયા![ફેરફાર કરો]

‫·‏לערי ריינהארט‏·‏T‏·‏m‏:‏Th‏·‏T‏·‏email me‏·‏‬ ૦૦:૦૩, ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]