સભ્યની ચર્ચા:Gubot

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
મહેરબાની કરીને અહિં કોઈ સંદેશા ના મુકશો!
Gubot મુખ્યત્વે ગુજરાતી લેખોમાં વપરાયેલી ખોટી જોડણી સુધારવાનું કામ કરે છે.
મારા વિષે વધુ જાણવા માટે તમે મારા વિષેનાં પાનાં પર જઈ શકો છો, અથવા સંદેશો લખવા માટે મારી ચર્ચાનાં પાનાં પર જાવ.
આભાર!