સભ્ય:મિહિર

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search


મિહિર પાઠક, એજ્યુકેશન ટેકનોલોજીસ્ટ
મિહિર પાઠક
એજ્યુકેશન ટેકનોલોજીસ્ટ
ભણતર એ છે જે બીજો તમરા ઉપર થોપે છે. શિક્ષણ તમે તમારા માટે મેળવો છો.