સભ્ય:Bijendra Hansda Purudhul

Page contents not supported in other languages.
વિકિપીડિયામાંથી

Name:-Bijendra Hansda

From:-Bokaro (Jharkhand)

Country:- INDIA

Student of class-12th & ASECA Student

+2 Student/ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟ


Email:-bijendrahansda79@gmail.com


User language
sat-N ᱱᱩᱭ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱩᱯᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱾
mr-N या सदस्याला मराठी चे स्थानिक स्तराचे ज्ञान आहे.
bho-N एह प्रयोगकर्ता के भोजपुरी भाषा के महतारी भाषा के रूप में ज्ञान बा।
en-N This user has a native understanding of English.
hi-N इस सदस्य को हिन्दी का मातृभाषा के समान ज्ञान है।
bn-2 এ ব্যবহারকারীর বাংলা ভাষার উপরে মাধ্যমিক ধারণা রয়েছে।
hif-N Is sadasya ko Fiji Hindi ke bachpan ke bhasa ke saman jaankari hae.
Users by language

ᱤᱧ ᱵᱟᱱᱟᱣᱟᱜ ᱢᱟᱨᱮ blogger

  • Traditional blogger

ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱚᱲᱟᱜ

(Facebook traditional page)

Template:SD

Contact me:


Template:SD

સારાંશ:

વર્ણન

(English) Template:Sat

સ્રોત

Bijendra Hansda

તારીખ

2018-08-20

લેખક

Bijendra Hansda Purudhul (Bijendra Hansda)

પરવાનગી


Bijendra Hansda Purudhul

User:OgreBot/new uploader

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱤᱧᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱦᱮᱯᱨᱟᱣ

પરવાના


imp link [1]


Bijendra Hansda Purudhul

This user is a participant of Wikipedia's 20th birthday celebration.