સભ્ય:Mankumari100/કવિતા ક્રિષ્નન

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

કવિતા ક્રિષ્નન એ પુરી ઈનડીયા ની પ્રગતિશીલ મહિલા સસથા ની સેકેટરી છે. એ કમયુનિસટ પાટીઁ  અને ઈનડીયાની અોડિટર છે. ૨૦૧૨ ના દિલહી ગેનગ રેપ "નિળઁય" ના હેઠળ બહેનો ના હક માટે લડનાર સકિય કાયઁ કરતા છે.

કવિતા નો જનમ કનૂર મા થયો.તેના માતા પિતા તમુલ હતા. તામિલ નાડૂ.તે મોટી છતીસગઢ મા થઈ.તેમના પિતા સટિલ પલાટ ના ઈનજીનીયર હતા. એમની માતાયે અગ્રજી સિખવયુ છેે. કવિતા અગ્રજી સાહિતય માસટર પદવી હાસિલ કરી છે. જવાહરલાલ નેહરુ યુનિવર્સિટી

જીવનચરિત્ર[ફેરફાર કરો]

પ્રારંભિક પ્રવૃત્તિઓ[ફેરફાર કરો]