લખાણ પર જાઓ

સભ્ય:Shivkarandholiya12

વિકિપીડિયામાંથીમારા ગુજરાતી વિકિપીડિયાના સભ્ય પૃષ્ઠ પર આપનું સ્વાગત છે!


હાય, મારું નામ શિવકરણ છે. હું ગુજરાતી વિકિપીડિયા પર નવો સભ્ય છું. મને ગુજરાતી ભાષાનું વધારે જ્ઞાન નથી, પણ હું મારા પક્ષે શક્ય એટલું પ્રયાસ કરીશ જેથી કરીને હું ગુજરાતી વિકિપીડિયા સુધારી શકું.

hiइस सदस्य की मातृभाषा हिन्दी है।