સરળ અંગ્રેજી

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

સરળ અંગ્રેજી (English: Simple English) અંગ્રેજી ભાષાનું સરળ સ્વરુપ છે. લખાણમાં અંગ્રેજી ભાષાની જેમ જ રોમન લિપિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ સરળ અંગ્રેજીમાં અઘરા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી, પણ વાતચીત દરમ્યાન વપરાતા શબ્દોનો વધારે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સરળ અંગ્રેજીનો ઉપયોગ ખાસ કરીને બાળકો તેમ જ ઓછું ભણેલા લોકો માટે કરવામાં આવે છે. આ ભાષાની જોડણી અંગ્રેજી ભાષાની સામાન્ય જોડણી જ હોય છે.

Wiki letter w.svg   આ લેખ એક સબસ્ટબ છે. સબસ્ટબ એક સાધારણ સ્ટબ થી પણ નાનો છે. એને વધારીને તમે વિકિપીડિયા ની મદદ કરી શકો છો.