સરાઈકેલા ખરસાવાં

વિકિપીડિયામાંથી

સરાઈકેલા ખરસાવાં ભારત દેશમાં આવેલા ઝારખંડ રાજ્યના સરાઈકેલા ખરસાવાં જિલ્લામાં આવેલું એક નગર છે. સરાઈકેલા ખરસાવાંમાં સરાઈકેલા ખરસાવાં જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.