લખાણ પર જાઓ

સાયબર સફર

વિકિપીડિયામાંથી

સાયબર સફર અમદાવાદથી ગુજરાતી ભાષામાં પ્રકાશીત થતું કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ફોરમેશન ટેકનોલોજી જેવા વિષયોને આવરી લેતુ સામયિક છે જે ૨૦૧૨ના ફેબુઆરી માસથી સતત પ્રગટ થાય છે. આ માસીક મુખ્યત્વે કોમ્પ્યુટર, મોબાઇલ ફોન, પ્રોગ્રામીંગ,ઇન્ટરનેટ,સાયબર સિક્યોરીટી,સોસ્યલ મિડિયા અને તેને સંલજ્ઞ અન્ય એવા વિષયોને લગતા સામાન્ય વાચકોને સમજાય અને માહિતીગાર થાય તેવા લેખ પ્રકાશીત કરે છે. આ સામયિક છપાયેલ અને ઓનલાઈન એમ બંને આવ્રુત્તિમા ઉપલબ્ધ હોય છે. સામયિકના તંત્રી અને સ્થાપક શ્રી હિમાંશુ કિકાણી છે.

બાહ્ય કડી

[ફેરફાર કરો]

સાયબર સફર