સૈયદ વંશ

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

સૈયદ વંશનો શાસનકાળ-૧૪૧૪ થી ૧૪૫૧

સૈયદ વંશની સ્થાપના ખિજ્રા ખાએ કરી હતી.

સૈયદ વંશના શાસકો:

૧) ખિજ્ર ખા

૨) મુબારક શાહ

૩) મુહમ્મદ શાહ

૪) અલ્લાઉદિન્ન આલમ શાહ


૧) ખિજ્ર ખા

- ખિજ્રખા તૈમુરલંગનો સેનપતિ હતો.

- ખિજ્રખાએ " રૈયત-એ-આલા "નુ બિરૂદ ધારણ કર્યુ હતુુ.


૨) મુબારક શાહ

- મુબારક શાહએ મુબારકાબાદની સ્થાપના કરી હતી.

- મુબારક શાહએ પોતાના નામના સિક્કા બહાર પાડ્યા હતા.


૩) મુહમ્મદ શાહ

- મુહમ્મદ શાહના મક્બરામા ચાઇનીઝ માર્બલનો ઉપયોગ થયો હતો.


૪) અલ્લાઉદિન્ન આલમ શાહ

સૈયદ વંશનો અંતિમ શાસક હતો .