સોનેરી પીઠવાળું લક્કડખોદ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
સોનેરી પીઠવાળું લક્કડખોદ

સોનેરી પીઠવાળું લક્કડખોદ આપણા રાજ્યનું સામાન્ય પક્ષી છે. તે પોચાં થડ ધરાવતાં વ્રુક્ષોવાળા મોટાભાગના વિસ્તારોમાં જોવા મળી આવે છે.આથી તે રાજ્યના મોટાભાગના જંગલ વિસ્તારો સહિત આંબાવાડિયાં, ખેતરો અને વન-વગડામાં સહેલાઇથી જોવા મળી આવે છે.

રહેઠાણ[ફેરફાર કરો]

બખોલમા રહે છે.