સ્વીડિશ

વિકિપીડિયામાંથી

સ્વીડિશ મુખ્યત્વે સ્વિડન અને ફીનલેંડમાં આશરે ૯૨ લાખ લોકો (૨૦૧૨ પ્રમાણે) દ્વારા બોલાતી એક ઉત્તર-જર્મન ભાષા છે. સ્વીડિશ ચાર દેશોની સત્તાવાર ભાષા છે.

ઉદાહરણ[ફેરફાર કરો]

ગુજરાતી વાક્ય: "હું સ્વીડિશ બોલી શકું છું."

સ્વીડિશ ભાષાંતર: "Jag kan prata svenska."