લખાણ પર જાઓ

હરીત કપોત પ્રજાતિ

વિકિપીડિયામાંથી

હરીત કપોત પ્રજાતિ
નર જાડી-ચાંચ વાળું હરીત કપોત
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: પક્ષી
Order: કપોતાકાર
Family: કપોત કુળ
Genus: ''હરીત કપોત (અં:Treron)''
Vieillot, 1816
Species

see text

હરીત કપોતકપોત કુળના એવા પક્ષીઓની પ્રજાતિ છે કે જે મોટે ભાગે લીલા રંગના હોય છે. આ પ્રજાતિ એશીયા અને આફ્રિકામાં પ્રસરેલી છે. આ પ્રજાતિમાં કુલ ૨૩ જાતિઓનો સમાવેશ થાય છે અને આ બધા જ એમના વિલક્ષણ લીલારંગને લીધે "હરીત કપોત" એવા સર્વનામે ઓળખવામાં આવે છે. એેમનો આ લીલો રંગ એમના ખોરાકમાંના કેરોટેનોઇડ (અં:carotenoid) નામના રંગકણોને લીધે આવે છે. હરીત કપોત પ્રજાતિનો મુખ્ય ખોરાક ફળ, દાણા અને ગરવાળા ફળો છે. આ પ્રજાતી મોટેભાગે વૃક્ષો પર વસે છે અને વિવિઘ પ્રકારની વનરાજી પસંદ કરે છે. આ પ્રજાતિના પક્ષીઓને લંબ-પૂચ્છ, મધ્યમ-પૂચ્છ અને ફાચરાકાર-પૂચ્છ એેવી જાતીઓમાં વિભજીત કરવામાં આવે છે. ઘણાખરા હરીત કપોત પ્રજાતિના પક્ષીઓમાં નર અને માદાને તેમના રંગ પરથી અલગ ઓળખી શકાય છે.

જાતિઓ[ફેરફાર કરો]

 1. તજરંગી માથાવાળુ હરીત કપોત (અં: Cinnamon-headed Green Pigeon) (વૈ:Treron fulvicollis)
 2. નાનુ હરીત કપોત (અં: Little Green Pigeon) (વૈ:Treron olax)
 3. ગુલાબી ગરદનવાળુ હરીત કપોત (અં:Pink-necked Green Pigeon) (વૈ:Treron vernans)
 4. કેસરી છાતીવાળુ હરીત કપોત (અં:Orange-breasted Green Pigeon) (વૈ:Treron bicinctus)
 5. Pompadour Green Pigeon complex:
  1. Sri Lanka Green Pigeon (Treron pompadora)
  2. Grey-fronted Green Pigeon (Treron affinis)
  3. Andaman Green Pigeon (Treron chloropterus)
  4. Ashy-headed Green Pigeon (Treron phayrei)
  5. Philippine Green Pigeon (Treron axillaris)
  6. Buru Green Pigeon (Treron aromaticus)
 6. Thick-billed Green Pigeon (Treron curvirostra)
 7. Grey-cheeked Green Pigeon (Treron griseicauda)
 8. Sumba Green Pigeon (Treron teysmannii)
 9. Flores Green Pigeon (Treron floris)
 10. Timor Green Pigeon (Treron psittaceus)
 11. Large Green Pigeon (Treron capellei)
 12. હરીયલ (અં: Yellow-footed Green Pigeon (વૈ:Treron phoenicopterus))
 13. Bruce's Green Pigeon (Treron waalia)
 14. Madagascar Green Pigeon (Treron australis)
  1. Comoros Green Pigeon (Treron (australis) comorensis)
 15. African Green Pigeon (Treron calvus)
 16. Pemba Green Pigeon (Treron pembaensis)
 17. São Tomé Green Pigeon (Treron sanctithomae)
 18. Pin-tailed Green Pigeon (Treron apicauda)
 19. Sumatran Green Pigeon (Treron oxyurus)
 20. Yellow-vented Green Pigeon (Treron seimundi)
 21. Wedge-tailed Green Pigeon (Treron sphenurus)
 22. White-bellied Green Pigeon (Treron sieboldii)
 23. Whistling Green Pigeon (Treron formosae)