હિસાબી ધોરણો

વિકિપીડિયામાંથી

સામાન્ય રીતે સ્વીકાર્ય હિસાબી સિદ્ધાંતો (Generally Accepted Accounting Principles)[ફેરફાર કરો]

- નાણાકીય હિસાબ માટે માર્ગદર્શિકાઓનું પ્રમાણભૂત માળખું

GAAP સ્પષ્ટીકરણોમાં વિભાવનાઓ, સિદ્ધાંતોની વ્યાખ્યા તેમજ ઉદ્યોગ-વિશિષ્ટ નિયમોનો સમાવેશ થાય છે. GAAP નો હેતુ એ નાણાંકીય રિપોર્ટિંગ એક સંગઠનથી બીજામાં પારદર્શક અને સુસંગત છે તેની ખાતરી કરવાનું છે. વિશ્વભરના ઘણા દેશોએ આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય અહેવાલ ધોરણો (IFRS) અપનાવ્યા છે. IFRS કેવી રીતે જાહેર કંપનીઓ તેમના નાણાકીય નિવેદનો તૈયાર કરે છે અને જાહેર કરવા માટે એક વૈશ્વિક માળખું પૂરું પાડવા માટે રચાયેલ છે. વિશ્વ વ્યાપી ધોરણોના એક સેટને અપનાવવાથી આંતરરાષ્ટ્રીય દેશો માટે એકાઉન્ટિંગની કાર્યવાહી સરળ બને છે અને રોકાણકારો અને ઓડિટર્સને ફાઇનાન્સના સંયોજક દેખાવ સાથે પ્રદાન કરે છે. ઉદ્યોગ-વિશિષ્ટ રિપોર્ટિંગના નિયમોની જગ્યાએ, IFRS નાણાકીય નિવેદનોની તૈયારી માટે સામાન્ય માર્ગદર્શન પ્રદાન કરે છે.

GAAP નો ઉપયોગ કરવાનું એક કારણ એ છે કે બહુવિધ કંપનીઓના નાણાકીય નિવેદનો વાંચનાર કોઈપણ સરખામણી માટે વાજબી આધાર ધરાવે છે, કારણ કે GAAP નો ઉપયોગ કરતી બધી કંપનીઓએ સમાન નિયમોના નિયમોનો ઉપયોગ કરીને તેમના નાણાકીય પત્રકો બનાવ્યાં છે GAAP વ્યાપક વિષયના વિષયોને આવરે છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

 • નાણાકીય નિવેદન પ્રસ્તુતિ (Financial Statement Presentation)
 • મિલકતો (Assets)
 • જવાબદારીઓ (Liabilities)
 • ઇક્વિટી (Equity)
 • આવક (Revenue)
 • ખર્ચ (Expenses)
 • વ્યાપાર સંયોજનો (Business Combinations)
 • ડેરિવેટિવ્ઝ અને હેજિંગ (Derivatives and Hedging)
 • યોગ્ય કીમત (Fair Value)
 • વિદેશી ચલણ (Foreign Currency)
 • ઉદ્યોગ-વિશિષ્ટ એકાઉન્ટિંગ, જેમ કે એરલાઇન્સ, નિષ્કર્ષ પ્રવૃત્તિઓ અને આરોગ્ય સંભાળ