હેલ-બોપ ધૂમકેતુ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
હેલ-બોપ ધૂમકેતુ, એપ્રિલ ૧૯૯૭.

હેલ-બોપ ધૂમકેતુ (જેનું પ્રાથમિક નામકરણ 'સી/૧૯૯૫ ૦૧' તરીકે થયેલું) એ વીસમી સદીમાં વ્યાપકરૂપે અવલોકાયેલો, ચર્ચાયેલો અને દશકાઓમાં એકાદ વખત દેખાતા ચમકદાર ધૂમકેતુઓમાંનો એક છે. તે વિક્રમજનક રીતે, ૧૮ માસ સુધી, નરી આંખે જોઇ શકાયેલો. જે આગલા વિક્રમ જનક "મહાન ધૂમકેતુ ૧૮૧૧" ધૂમકેતુ કરતા બમણો સમય છે.