આત્મકથા

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

આત્મકથા એટલે પોતાની જીવનકથા. આ એક સાહિત્ય પ્રકાર છે. ગુજરતી ભાષાની પ્રથમ આત્મકથા નર્મદ લિખિત 'મારી હકીકત' છે.ગુજરાતીની પ્રખ્યાત આત્મકથાઓમાં ગાંધીજીની આત્મકથા 'સત્યના પ્રયોગો' નો સમાવેશ કરી શકાય,ત્યાર બાદ એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ ની 'અગનપંખ' જેનો વિશ્વની અનેકાનેક ભાષાઓમાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે.