ઇગતપુરી

વિકિપીડિયામાંથી
ઇગતપુરીમાં આવેલા ધમ્મગીરીનું મ્યાનમાર પ્રવેશદ્વાર

ઇગતપુરી તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના નાસિક જિલ્લાનો એક તાલુકો છે. ઇગતપુરી આ ઇગતપુરી તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.