કવર્ધા

વિકિપીડિયામાંથી

કવર્ધા ભારત દેશમાં આવેલા છત્તીસગઢ રાજ્યમાં આવેલું મહત્વનું નગર છે. કવર્ધા કવર્ધા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે.