લખાણ પર જાઓ

કેમરૂનનો રાષ્ટ્રધ્વજ

વિકિપીડિયામાંથી
કેમેરૂન
પ્રમાણમાપ૨:૩
અપનાવ્યોમે ૨૦, ૧૯૭૫
રચનાલીલો, લાલ અને પીળા રંગના ત્રિરંગા ઉભા પટ્ટા અને લાલ પટ્ટાના કેન્દ્રમાં પીળા રંગનો તારો

કેમેરૂનના આ રાષ્ટ્રધ્વજને માન્યતા કેમેરૂનના એકીકરણ બાદ ઈ.સ. ૧૯૭૫માં મળી.

ધ્વજ ભાવના

[ફેરફાર કરો]

લાલ રંગ એકતા અને તારો એકતાનું પ્રતિક, પીળો રંગ સૂર્ય અને દેશના ઉત્તરમાં આવેલ સવાના તથા લીલો જંગલ અને દેશના દક્ષિણ વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.