કોટડા

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

કોટડા એ એક સંદિગ્ધ પાનાનું નામ છે. જેનો અર્થ નિચેમાંથી કોઇ પણ પાનું હોઇ શકે છે.

 1. ઉંચા કોટડા
 2. કોટડા આથમણા
 3. કોટડા ઉગમણા
 4. કોટડા ખુર્દ
 5. કોટડા ચાંદગઢ
 6. કોટડા જડોદર
 7. કોટડા જેગોલ
 8. કોટડા
 9. કોટડા
 10. કોટડા
 11. કોટડા
 12. કોટડા
 13. કોટડા
 14. કોટડા
 15. કોટડા
 16. કોટડા
 17. કોટડા
 18. કોટડા
 19. કોટડા
 20. કોટડા
 21. કોટડા
 22. કોટડા દિયોદર
 23. કોટડા ધખા
 24. કોટડા ધાખા
 25. કોટડા નાના
 26. કોટડા નાયાણી
 27. કોટડા પીઠા
 28. કોટડા ફોરણા
 29. કોટડા બાવીસી
 30. કોટડા બુજર્ગ
 31. કોટડા ભાખર
 32. કોટડા મોટા
 33. કોટડા રવિયા
 34. કોટડા રાવિયા
 35. કોટડા
 36. કોટડા-સાંગાણી
 37. નવા કોટડા
 38. નાના કોટડા (તા. ઈડર)