ક્રોએશિયન ભાષા

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

રાજભાષા ક્રોએશિયન દક્ષિણ પૂર્વ યુરોપ માં પાનોનિયન પ્લેન, બાલ્કન્સ અને ભૂમધ્ય સાગર ની વચ્ચે વસેલ એક દેશ છે. દેશ ની રાજધાની અને સૌથી મોટું શહેર જગરેબ છે.ક્રોએશિયા, સ્લોવેનિયા.

  • ઈષૉ-૬૩૯-૧=હ્ર્
  • ઈષૉ-૬૩૯-૨=હ્ર્વ્/સ્ચ્ર્
  • ઈષૉ-૬૩૯-૩=હ્ર્વ્
  • ષીળ્=ઃઋવ્
ક્રોએશિયન
ક્રોએશિયન ૧૦૦૦-૧૧૦૦
ક્રોએશિયન ૧૨૦૦
ક્રોએશિયન (મિસલ્) ૧૩૬૮
ક્રોએશિયન ૧૩૮૦-૧૪૦૦