ગિની-બિસ્સાઉનો રાષ્ટ્રધ્વજ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
પ્રમાણમાપ૧:૨
અપનાવ્યો૧૯૭૩
રચનાલાલ રંગનો ઉભો પટ્ટો અને તેમાં કાળો તારો અને પીળા અને લીલા રંગના બે આડા પટ્ટા

ગિની-બિસ્સાઉનો રાષ્ટ્રધ્વજ પોર્ટુગલ પાસેથી આઝાદી મળ્યા બાદ અપનાવવામાં આવ્યો. ગિની-બિસ્સાઉનો રાષ્ટ્રધ્વજ ઘાનાનો રાષ્ટ્રધ્વજ પરથી લેવામાં આવ્યો.

ધ્વજ ભાવના[ફેરફાર કરો]

ઘાનાની દૃષ્ટિએ લાલ રંગ ગુલામીમાંથી મુક્ત થવા ક્રાંતિકારોએ વહાવેલ રક્તનું, સોનેરી રંગ દેશની ખનિજ સંપત્તિનું, લીલો રંગ દેશની વિપુલ જંગલ અને વનસ્પતિ સંપત્તિનું અને કાળો તારો એ આફ્રિકાની પ્રજાની મુક્તિનો અને તેને બળવાન બનાવવાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.