ગૌપથ બ્રાહ્મણ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

ગૌપથ બ્રાહ્મણ એક્ બ્રાહ્મણ ગ્રંથ છે. જેની રચના ભારતના વૈદિકકાળમાં કરવામાં આવી હતી. તે અથર્વવેદનો એક ભાગ છે.