ચર્ચા:ધોડીયા બોલી

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

ધોડિયા બોલીના કેટલાક શબ્દાર્થો[ફેરફાર કરો]

(અન્ય હટાવાયેલા પાનેથી લીધું, જાળવણી માટે) (ગુજરાતી - ધોડિયા)

 • મારું - માણા
 • તારું - તુણા
 • કેમ છે - કહાંક આહે
 • સારું છે - હાંજા આહે
 • છોકરો - પોહો
 • છોકરી - પોહી
 • પિતા - બાહ
 • માતા - વાય
 • બેન - બણીહ
 • ભાઈ - ભાહ
 • ભેંસ - પાડી
 • ડોસો - ગઢોબાહ
 • હું આવું છું - મેં આંવે તાય
 • વાઘ - ખડિયો
 • માસી - માહી
 • ખાધુ કે - ખાંધા કા
 • આજે - આજ
 • ગઇ કાલે - કાલ દિહ
 • આવતી કાલે - કાલ
 • તું ક્યાં ગયો હતો - તું કેધે ગોયલો હતો
 • લોટો - કહલી
 • દાતરડું - ઓંહ્યો
 • નાનું દાતારડું - કોઈતી
 • તડકો - તીડકો
 • પર્વત - ડોગરી
 • આવું કેમ કરે?-અહાં કજે કરે?