ચર્ચા:સુરત બી.આર. ટી. એસ.

Page contents not supported in other languages.
વિકિપીડિયામાંથી

THERE ARE SO MANY PROBLEM IN OUR CITY[ફેરફાર કરો]

ઘાટું લખાણIF OUR CITY PUBLIC CAN FOLLOW THE TRAFFIC RULES, THERE WILL BE TOO MANY --DILIP BHALODIYA (ચર્ચા) ૧૮:૨૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)--DILIP BHALODIYA (ચર્ચા) ૧૮:૨૧, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (IST)[ઉત્તર]