ચીઝ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

ચીઝ દૂધ પર આધારિત ખાધ્ય ઉત્પાદનોના વિવિધ સમુહ માટેનો એક સામાન્ય શબ્દ છે. ચીઝ દુનિયાભરમાં વ્યાપક રુપે અનેક સ્વાદ અને રૂપોમાં બનાવવામાં આવે છે. ચીઝમાં પ્રોટિન અને ચરબી હોય છે. ગાય, ભેંસ કે બકરીનાં દુધમાંથી તે બનાવવામાં આવે છે. દુધને ફાડીને તેમાં 'રેનેટ' નામનો ઉત્સેચક ઉમેરી તેને જમાવવામાં આવે છે અને તેમાં આથો આવવા દેવામાં આવે છે.