ચુંબકીયક્ષેત્ર

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
નળાકાર ચુંબકનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર.
હાન્સ ક્રિસ્ટિઅન ઓરસ્ટેડ, Der Geist in der Natur, ૧૮૫૪

ચુંબકની આજુબાજુ જે વિસ્તારમાં ચુંબકનું આકર્ષણ અથવા અપાકર્ષણ બળ અનુભવી શકાતું હોય તેને ચુંબકનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર કહેવામાં આવે છે.

Wiki letter w.svg   આ લેખ એક સબસ્ટબ છે. સબસ્ટબ એક સાધારણ સ્ટબ થી પણ નાનો છે. એને વધારીને તમે વિકિપીડિયા ની મદદ કરી શકો છો.