ચોથ

વિકિપીડિયામાંથી

ચંદ્રમાસના શુકલ પક્ષ કે સુદ અને કૃષ્ણ પક્ષ કે વદ એમ બંન્ને પક્ષનો ચોથો દિવસ. (ચોથ એટલે fourth day of month)

આ દિવસના મોટા તહેવારો નીચે મુજબ છે.[ફેરફાર કરો]