જાતીય સંભોગ

વિકિપીડિયામાંથી
એડોઅર્ડ-હેનરી એવરિલ (1892) દ્વારા મિશનરી સ્થિતિમાં દર્શાવવામાં આવેલ જાતીય સંભોગ

જાતીય સંભોગ (દૈહિક મિલન અથવા મૈથુન ) એ જાતીય પ્રવૃતિ છે, જેમાં જાતીય આનંદ અથવા પ્રજનન માટે યોનિમાર્ગમાં શિશ્ન દાખલ કરી તેને ધક્કો મારવાની ક્રિયાનો સમાવેશ થાય છે, [૧] તેને યોનિમાર્ગ સંભોગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. [૨] [૩] પ્રવેશનો સમાવેશ કરતા જાતીય સંભોગના અન્ય સ્વરૂપોમાં ગુદા મૈથુન ( શિશ્ન દ્વારા ગુદામાં પ્રવેશ), મુખ મૈથુન (શિશ્ન દ્વારા મોંમાં પ્રવેશ અથવા સ્ત્રીની જનનેન્દ્રિયમાં શિશ્નનો મૌખિક પ્રવેશ), આંગળીઓ દ્વારા થતુ મૈથુન(આંગળીઓ દ્વારા જાતીય પ્રવેશ) અને ડિલ્ડોના(ખાસ કરીને સ્ટ્રેપ-ઓન ડિલ્ડો) ઉપયોગ દ્વારા પ્રવેશનો સમાવેશ થાય છે. [૪] [૫] આ પ્રવૃત્તિમાં બે અથવા વધુ વ્યક્તિઓ વચ્ચે શારીરિક આત્મીયતાનો સમાવેશ થાય છે અને સામાન્ય રીતે તેનો ઉપયોગ શારીરિક અથવા ભાવનાત્મક આનંદ માટે થાય છે અને તે માનવ સંબંધોમાં ફાળો આપી શકે છે. [૪] [૬]

  1. Sexual intercourse most commonly means penile–vaginal penetration for sexual pleasure or sexual reproduction; dictionary sources state that it especially means this, and scholarly sources over the years agree. See, for example;
  2. Alters S (2012). Essential Concepts for Healthy Living. Jones & Bartlett Publishers. પૃષ્ઠ 180–181. ISBN 978-1-4496-3062-1. Most heterosexuals are familiar with the notion of 'having sex' or sexual intercourse as vaginal sex, the insertion of a penis into a vagina. Vaginal sex, or coitus, is the most common and popular form of intimate sexual activity between partners.
  3. Carroll JL (2018). Sexuality Now: Embracing Diversity. Cengage Learning. પૃષ્ઠ 289. ISBN 978-1-337-67206-1. Vaginal intercourse (also referred to as sexual intercourse) involves inserting the penis into the vagina.
  4. ૪.૦ ૪.૧ "Sexual Intercourse". Discovery Health. મૂળ માંથી August 22, 2008 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ January 12, 2008.
  5. Rathus SA, Nevid JS, Rathus LF (2010). Human Sexuality in a World of Diversity. Allyn & Bacon. પૃષ્ઠ 251. ISBN 978-0-205-78606-0.
  6. Freberg L (2009). Discovering Biological Psychology. Cengage Learning. પૃષ્ઠ 308–310. ISBN 978-0-547-17779-3.