ઝીરો, અરુણાચલ પ્રદેશ

વિકિપીડિયામાંથી

ઝીરો, અરુણાચલ પ્રદેશ ભારત દેશના ઉત્તરપૂર્વ ભાગમાં આવેલા અરુણાચલ પ્રદેશ રાજ્યના નિચલી સુબનસિરી જિલ્લામાં આવેલું નગર છે. દાપારીજોમાં નિચલી સુબનસિરી જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.