ડેવિડ બુન

વિકિપીડિયામાંથી

ડેવિડ બૂન એક ઓસ્ટ્રેલિયા દેશ તરફથી રમતા ક્રિકેટર છે તેઓ હાલ રમતમાંથી નિવૃત્ત થઇ ચુક્યા છે. ડેવિડ બૂન એકદિવસીય મેચ તેમજ પાંચ દિવસની ટેસ્ટશ્રેણીઓ રમી ચુક્યા છે. તેઓ પ્રારંભિક બેટધર તરીકે રમે છે.