ઢાંચો:માહિતીચોકઠું વિશ્વ ધરોહર સ્થળ

વિકિપીડિયામાંથી
યુનેસ્કો વિશ્વ ધરોહર સ્થળ
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ઉપયોગ[ફેરફાર કરો]

Just add:

{{Infobox World Heritage Site}}

to the top of an article, and data will be automatically included from Wikidata where they are available. These values can be overridden by passing values to the relevant parameters in the article (if need be), e.g.:

{{Infobox World Heritage Site
| name = 
}}

If you want to include it as a child template of another infobox, then use:

{{Infobox World Heritage Site | child = yes}}

બંધારણ[ફેરફાર કરો]

{{Infobox World Heritage Site
| WHS     = <!-- name as inscribed on the World Heritage List -->
| image    = <!-- optional -->
| image_size = <!-- optional -->
| alt     = <!-- optional -->
| caption   = <!-- optional -->
| Location  = <!-- optional -->
| Type    = <!-- Cultural, Natural or Mixed --> 
| Criteria  =
| ID     =
| Link    = <!-- optional -->
| Region   = 
| Coordinates = <!-- optional; use {{coord}} -->
| Year    = 
| Session   = <!-- optional -->
| Extension  = <!-- optional -->
| Danger   = <!-- optional -->
| locmapin  = <!-- optional -->
| map_caption = <!-- optional -->
| map_width  = <!-- optional -->
| relief   = <!-- "1" for relief map - if available -->
| child    = <!-- optional; set to "yes" to embed this infobox within another infobox -->
| embedded  = <!-- optional; use to embed another infobox template within this one, e.g. {{Infobox mountain}} -->
}}

વિકિડેટા[ફેરફાર કરો]

This template returns values from Wikidata where they are available; these values can be overridden by passing values to the relevant parameters.

Parameter Default Description
child Set to "yes" if this is a child template of another infobox. Changes the style to remove the border (since that is provided by the parent infobox), also hides the title, picture and coordinates (assumed to be provided by the parent infobox).
name Page name Site name. Use સ્થાનિક વર્ણન (P1705) to also show the native name.
માતૃભાષા (P103)
સ્થાનિક વર્ણન (P1705)
Image or image છબી (P18) Picture of the site
image_size Image size (if necessary)
image_upright Image orientation (if necessary)
alt Image alt tag (if necessary)
caption, Caption, or imagecaption માધ્યમ વર્ણન (P2096) Picture caption
WHS સ્મારક તરીકે ઓળખ (P1435), qualifier સત્તાવાર નામ (P1448) Official WHS name
location ભૌગોલિક સંરચના પર સ્થિર (P706), સ્થાન (P276), પ્રશાસન વિભાગમાં આવેલ છે (P131), દેશ (P17) (fallback to ખંડ (P30) for Antarctica) The location of the site
criteria વિશ્વ ધરોહર માપદંડ (P2614) Selection criteria
id વિશ્વ ધરોહર સ્થળ ક્રમાંક (P757) World Heritage Site ID. Automatically makes link.
coord or coords or coordinates સ્થળના અક્ષાંસ રેખાંશ (P625) Coordinates. Use nocoord=True to disable showing any coordinates from Wikidata.
year સ્મારક તરીકે ઓળખ (P1435), qualifier શરૂઆતની તારીખ (P580) Year that the site became a UNESCO site. Automatically determines UNESCO session.
Extension મહત્વની ઘટના (P793), (Q29778318), qualifier સમય બિંદુ (P585) Point in time that the record was modified
delisted સ્મારક તરીકે ઓળખ (P1435), qualifier અંત સમય (P582) Year that the site stopped being a UNESCO site.
Danger મહત્વની ઘટના (P793), (Q222384), qualifiers શરૂઆતની તારીખ (P580) & અંત સમય (P582) Years on the list of World Heritage in Danger
embedded If you want to include a child infobox template within this one.
locmapin Show location map? Normally it is auto-created from Wikidata if both the coordinate and country are set. Use nomap=True to disable showing any map using info from Wikidata.

Microformat[ફેરફાર કરો]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[ફેરફાર કરો]

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{start date}} unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[ફેરફાર કરો]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[ફેરફાર કરો]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

TemplateData[ફેરફાર કરો]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for માહિતીચોકઠું વિશ્વ ધરોહર સ્થળ

An Infobox for World Heritage Sites

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
NameWHS Name

name as inscribed on the World Heritage List

Stringrequired
Imageimage Image

An image of the site

Stringoptional
Captioncaption Caption imagecaption

The image caption

Stringoptional
LocationLocation

Location of the site

Stringoptional
TypeType

The designated type: Cultural, Natural or Mixed

Stringrequired
CriteriaCriteria

The designated criteria i, ... ix or x

Stringrequired
IDID

The reference number

Numberrequired
RegionRegion

The UNESCO region: Africa, Arab States, Asia-Pacific, Asia and Oceania, Europe and North America, Latin America and the Caribbean

Stringrequired
LinkLink

A link, only used if no ID

Stringoptional
CoordinatesCoordinates coordinates

Use the {{coord}} template with display=inline, do not be overly precise.

Stringoptional
YearYear

Year site was listed

Stringoptional
SessionSession

Session site was inscribed: 1st – 40th

Stringoptional
ExtensionExtension

Extension

Stringoptional
DangerDanger

Period site has been in danger

Stringoptional
Location maplocmapin

Name of Location map to use, typically a country name

Stringoptional
Map captionmap_caption

Caption to use with the map

Stringoptional
Map widthmap_width

Width of displayed the map

Numberoptional
Reliefrelief

Use '1' for relief map - if available

Numberoptional
Childchild

set to 'yes' to embed this infobox within another infobox

Stringoptional
Embeddedembedded

Use to embed another infobox template within this one, e.g. {{Infobox mountain}}

Stringoptional

Tracking categories[ફેરફાર કરો]

See also[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:UNESCO templates