લખાણ પર જાઓ

ઢાંચો:વિકિપીડિયા ભાષા

વિકિપીડિયામાંથી

બધી ભાષાઓના વિકિપીડિયાઓની યાદી (અંગ્રેજીમાં)આંતરભાષિય સહકારનવી ભાષામાં વિકિપીડિયા કેવી રીતે શરૂ કરવું