ઢાંચો:સંજેલી તાલુકાનાં ગામો

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
તાલુકાનું ભૌગોલીક સ્થાન અને સંજેલી તાલુકાનાં ગામ
 1. અણીકા
 2. ઇંટાડી
 3. કકરેલી
 4. કડવાના પડ
 5. કરંબા
 6. કલ્યાણપુરા
 7. કાનજીખેડી
 8. કાવડાના મુવાડા
 9. કુંડા
 10. કોટા
 11. ગરાડીયા
 12. ગલાના પડ
 13. ગસલી
 14. ગોવિંદાતળાઇ
 15. ચમારીયા
 16. ચંદાણાના મુવાડા
 17. ચાકીસણા
 18. જરોર
 19. જસુણી
 20. જીતપુરા
 21. ઝુંસા
 22. ટીસાના મુવાડા
 23. ડુંગરા
 24. ડોકાતલાવડી
 25. ડોકી
 26. ઢાળસીમલ
 27. ઢેડીયા
 28. ઢેડીયાનો નળો
 29. ત્રકડામહુડી
 30. ત્રકડામહુડીના મુવાડા
 31. થાળા સંજેલી
 32. ધમેણા
 33. ધાવડીફળીયા
 34. નાના કાળીયા
 35. નારીયાની મુવાડી
 36. નેનકી
 37. પતેલા
 38. પીછોડા
 39. પ્રતાપપુરા
 40. બચકરીયા
 41. બોડાડુંગર
 42. બોડીયાભીંત
 43. ભમેલા
 44. ભાણપુર
 45. ભામણ
 46. માંડલી
 47. મોટા કાળીયા
 48. મોલી
 49. લવારા
 50. લુંજાના મુવાડા
 51. વલુંડા
 52. વાણીયાઘાંટી
 53. વાંસીયા
 54. સરોરી
 55. સંજેલી
 56. હિરોલા