ઢાંચો:સરસ લેખ

આ સરસ લેખ છે. વધુ જાણવા અહીં ક્લિક કરો.
વિકિપીડિયામાંથી

વિકિપીડિયા:સરસ લેખ

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

વપરાશ[ફેરફાર કરો]

આ ઢાંચો લેખની શરૂઆતમાં ઉપરના ભાગે જમણી બાજુના ખૂણામાં એક નાનો પ્લસ () ઉમેરે છે, જે એમ દર્શાવે છે કે આ વિકિપીડિયા પરનો સરસ લેખ છે. અને સાથે સાથે તે શ્રેણી:સરસ લેખોમાં પણ આ લેખોને ઉમેરે છે.

ઢાંચો લેખમાં છેક અંતે (defaultsort, શ્રેણીઓ, આંતરવિકિ કડીઓ, વગેરેના પહેલા) ઉમેરવાનો હોય છે.

Top icon templates[ફેરફાર કરો]