ઢાંચો:S-note

વિકિપીડિયામાંથી
  {{{text}}}  
Template documentation

This template creates a row within a {{s-start}}/{{s-end}} structure. There are two parameters:

  • text – the text to display within that row
  • wide - by default, the text is displayed in the central third of the table. Use |wide=yes to utilise the full width of the table.
પહેલાનું સ્ટેશન   Example   પછીનું સ્ટેશન
  This is {{s-note}} with default width  
પહેલાનું સ્ટેશન   Example   પછીનું સ્ટેશન
This is {{s-note}} with |wide=yes
પહેલાનું સ્ટેશન   Example   પછીનું સ્ટેશન
This is {{s-text}} which always utilises the full width

See also