ઢાંચો:S-text

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
{{{text}}}
Template documentation

This template creates a row within a {{s-start}}/{{s-end}} structure. There are two parameters:

  • text – the text to display within that row
  • style - additional CSS styling

Unlike {{s-note}}, the row occupies the full width of the table, and is unstyled. The |style= parameter may be used to add custom styling: |style=background:#F0F0F0; font-weight: bold; will give an appearance similar to {{s-note|wide=yes}}.

પહેલાનું સ્ટેશન   Example   પછીનું સ્ટેશન
This is {{s-text}} which always utilises the full width
પહેલાનું સ્ટેશન   Example   પછીનું સ્ટેશન
  This is {{s-note}} with default width  
પહેલાનું સ્ટેશન   Example   પછીનું સ્ટેશન
This is {{s-note}} with |wide=yes

See also