ઢાંચો:Weather box/concise C

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

The Template:Weather box/concise_C (Celsius) uses {{Weather box}} to generate a climate table, by using 36 positional parameters. Other parameters are:  location=, source= and optional "accessdate=" or sctemp=t. The 36 parameters are: 12 monthly highs (C), 12 lows (total 24) plus an optional 12 monthly rain/precipitation (in mm). Example of coding:

{{Weather box/concise_C
| location=Marrakech, Morocco (1961-1990)
| source=Hong Kong Observatory<ref name="HKO">
 "Climatological Information for Marrakech, Morocco",
 Hong Kong Observatory, 2003. Web: [http://www.hko.gov.hk/wxinfo/climat/world/eng/africa/mor_al/marrakech_e.htm HKO-Marrakech].</ref>
| 18.4|19.9|22.3|23.7|27.5|31.3|36.8|36.5|32.5|27.5|22.2|18.7<!--highs-->
| 5.9 |7.6 |9.4 |11.0|13.8|16.3|19.9|20.1|18.2|14.7|10.4|6.5 <!--lows-->
| 32.2|37.9|37.8|38.8|23.7|4.5 |1.2 |3.4 |5.9 |23.9|40.6|31.4<!--rain-->
}}
               (Spaces are optional)

The example will generate a climate-table for "Marrakech, Morocco" listing the Celsius temperatures first, then Fahrenheit (in parentheses) below each, followed by precipitation in mm, then in inches (in parentheses). Example result:

Marrakech, Morocco (1961-1990)ની આબોહવા
મહિનો જાન્યુ ફેબ્રુ માર્ચ એપ્રિલ મે જૂન જુલાઇ ઓગ સપ્ટે ઑક્ટ નવે ડિસે વર્ષ
સરેરાશ ઉચ્ચતમ °સે (°ફે) ૧૮.૪ ૧૯.૯ ૨૨.૩ ૨૩.૭ ૨૭.૫ ૩૧.૩ ૩૬.૮ ૩૬.૫ ૩૨.૫ ૨૭.૫ ૨૨.૨ ૧૮.૭ ૨૬.૪૪
સરેરાશ લઘુતમ °સે (°ફે) ૫.૯ ૭.૬ ૯.૪ ૧૧ ૧૩.૮ ૧૬.૩ ૧૯.૯ ૨૦.૧ ૧૮.૨ ૧૪.૭ ૧૦.૪ ૬.૫ ૧૨.૮૨
Precipitation mm (inches) ૩૨.૨
(૧.૨૬૮)
૩૭.૯
(૧.૪૯૨)
૩૭.૮
(૧.૪૮૮)
૩૮.૮
(૧.૫૨૮)
૨૩.૭
(૦.૯૩૩)
૪.૫
(૦.૧૭૭)
૧.૨
(૦.૦૪૭)
૩.૪
(૦.૧૩૪)
૫.૯
(૦.૨૩૨)
૨૩.૯
(૦.૯૪૧)
૪૦.૬
(૧.૫૯૮)
૩૧.૪
(૧.૨૩૬)
૨૮૧.૩
(૧૧.૦૭૫)
સંદર્ભ: Hong Kong Observatory[૧]


Colors are set by Template:Weather box/colpastel, to set the temperature background colors when parameter "sctemp=pastel". The colder temperatures are purple-shades, the cool are beige, the warm are yellow-shades, and the hot are orange-browns.

Again, the 12 rain/precipitation parameters can be omitted.

See also[ફેરફાર કરો]

Notes[ફેરફાર કરો]

 1. "Climatological Information for Marrakech, Morocco", Hong Kong Observatory, 2003. Web: HKO-Marrakech.