તાલુકા વિકાસ અધિકારી

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

તાલુકા વિકાસ અધિકારી અથવા ટી.ડી.ઓ. (Taluka Development Officer) તાલુકા પંચાયતના વર્ગ-૨ની કક્ષાના સરકારી અધિકારી છે. તેઓએ પંચાયતને લગતા વિકાસના કાર્યો કરવાના હોય છે.

તેમના ઉપરી અધિકારી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી હોય છે.ટી ડી ઓ સરકાર નિયુક્ત વર્ગ 2 ગેઝેટેડ ઓફીસર હોવાથી તેઓ ને ચેમ્બર,જીપકાર,ડ્રાઇવર,પટાવલા અને સ્ટાફ ક્વાર્ટર ની સુવિધા મલે છે.તાલુકા પંચાયત મા કાર્યરત મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી,વિસ્તરણ અધિકારીઓ,સંકલિત ગ્રામ વિકાસ (IRD) ની કામગીરી,ગ્રામ પંચાયત મંત્રી ઓ,બાંધકામ ના અધિક મદદનીશ ઇજનેર(AAE) ,તાલુકા ની પંચાયત હસ્તક ની સ્કૂલો ના આચાર્યો,શિક્ષકો,પટાવલા,સિનિયર ક્લાર્ક,જુનિયર ક્લાર્ક,વગેરે તમામ વહીવટી & ટેકનિકલ સ્ટાફ તેઓ ના તાબા નીચે હોય છે. લોક પ્રતિનિધિ તરીકે ચુંટાયેલ તાલુકા પંચાયત ના પ્રમુખ વાસ્તવ મા ટીડીઓ ના ઉપરી નથી.કારણ કે ટી ડી ઓ ની નિયુક્તિ રાજ્ય સરકાર ના પ્રીપ્કેરતિનિધિ હોય છે. પ્રમુખ તાલુકા પંચાયત ના અગ્રણી છે.બંધારણીય વડા છે.પંચાયત ની મિટીંગ/ સભા તેઓ ના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાતી હોય છે.જેમા ટી ડી ઓ સભા નુ સંચાલન (સચિવ તરીકે) કરે છે. ટી.ડી ઓ જિલ્લા પંચાયત ના વહીવટી નિયંત્રણ નીચે પોતાની ફરજો બજાવે છે.તાલુકા પ્રમુખ અને કારોબારી સમિતિ,શિક્ષણ સમિતિ જેવી લોક પ્રતિનિધિઓ વાલી સમિતિ મા થતા ઠરાવો,સૂચવાતા કામો અને તાલુકા પંચાયત ની સાધારણ સભા મા થતા ઠરાવો ઉપરાંત સરકારી જી. આર./જિલ્લા પંચાયત ના આદેશો નુ અમલીકરણ ટી ડી ઓ એ કરાવવા નુ હોય છે. ટી.ડી ઓ પાસે પોતાની હેઠલ ના તમામ કર્મચારીઓ ની શિસ્ત વિષયક સતાઓ અને મર્યાદિત નાણાકીય સતા ઓ ધરાવે છે તાલુકા સંકલન મા ટી ડી ઓ સભ્ય સચિવ હોય છે.ટી ડી ઓ નુ સ્થાન તાલુકા ના વહીવટ મા મામલતદાર પછી બીજા સ્થાને હોય છે.જોકે ટીડીઓ ની કામગીરી તાલુકા ના વિકાસ અને પંચાયતિ કાર્ય પૂરતી જ મર્યાદિત હોય છે.(તાલુકા મા મામલતદાર ની કામગીરી અત્યંત વિશાલ હોય છે.સતા ની દ્રષ્ટિએ ટી ડીઓ કરતા મામલતદાર ઘણા વધુ પાવર્સ ધરાવે છે.પણ આવી તુલના અન્યત્ર કરવી યોગ્ય છે ટી ડી ઓ ના ઉપરી અધિકારી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી હોય છે. ટી.ડી ઓ તાલુકા પંચાયત ના વહીવટી વડા હોય છે. .ટી ડી ડી ઓ પાસે પોતાની હેઠલ ના તમામ કર્મચારીઓ ની શિસ્ત વિષયક સતાઓ છે.તેઓ તાબા ના કર્મચારીઓ ના વાર્ષિક ખાનગી અહેવાલો(એન્યુઅલ સી.આર.) ભરે છે. તાલુકા સંકલન સમિતિ કે જેમા મામલતદાર અધ્યક્ષ હોય છે તેમા ટી ડી ઓ સભ્ય સચિવ હોય છે..તેઓ ને વર્ગ 2 ગેઝેટેડ કક્ષાએ થી પ્રમોશન ડેપ્યુટી ડિસ્ટ્રીક્ટ ડેવલોપમેન્ટ ઓફિસર (નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અર્થાત ડેપ્યુટી ડી ડી ઓ ) તરીકે વર્ગ 1 ગેઝેટેડ સંવર્ગ મા મલી શકે છે.ત્યારબાદ તેઓ હોદ્દા ના ક્રમ મા પ્રમોશન મેલવિ ને નાયબ વિકાસ કમિશનર અને તેના થી આગલ અધિક વિકાસ કમિશનર ના હોદા સુધી પ્રમોશન મેલવિ શકે છે. ટીડીઓ ગુજરાત પંચાયત સેવા (જી પી એસ ) વર્ગ 2 ના અધિકારી ગણાય છે.તેઓ તાલુકા પંચાયત ની કી પોસ્ટ પર ગણાય છે.