દહેજ

વિકિપીડિયામાંથી

દહેજ શબ્દ નીચેનામાંથી કોઇપણ હોઇ શકે છે.

  • દહેજ - લગ્નપ્રસંગમાં કન્યા પક્ષ તરફથી વર પક્ષને આપવામાં આવતી રોકડ રકમ કે અન્ય વસ્તુઓ, આજકાલ સામાજીક દૂષણ ગણાય છે.
  • દહેજ - ગુજરાતનું એક ઔદ્યોગિક બંદર.