દાતરડું

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
ધાન્ય પાક કાપવાના સમયે એક મહિલા દાતરડાંની ધાર સજાવે છે. (ઉત્તરાખંડ)
માથા પર ચારનો ભારો અને હાથમાં દાતરડું લઈ ઘરે પરત થતી કેરળની એક મહિલા

દાતરડું (અંગ્રેજી:sickle) એ હાથ વડે પકડીને પાક અને ઘાસ વગેરે કાપવામાં કામ આવતું એક કૃષિ સાધન છે .

બનાવટ[ફેરફાર કરો]

દાતરડાંનું પાનું વક્રાકાર (curved) હોય છે. આ વક્રાકાર પાનાના આંતરિક ભાગ પર તીક્ષ્ણ ધાર હોય છે, જેના વડે પાકના આધારની વિરુદ્ધ દિશામાં ખેંચી/ચલાવી પાક કાપી શકાય છે. કાપવાના પાકને એક હાથમાં મુઠ્ઠી વડે પકડીને અન્ય હાથ વડે એવી રીતે ખેંચવામાં આવે છે, કે જેના કારણે પકડેલી વસ્તુ તેના આધારમાંથી કપાય જાય છે.