પત્તનમત્તિટ્ટા

વિકિપીડિયામાંથી

પત્તનમત્તિટ્ટા ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા કેરળ રાજ્યના પત્તનમત્તિટ્ટા જિલ્લામાં આવેલું એક નગર છે. પત્તનમત્તિટ્ટામાં પત્તનમત્તિટ્ટા જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.