પત્તનમત્તિટ્ટા જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

પત્તનમત્તિટ્ટા જિલ્લો ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા કેરળ રાજ્યના ૧૪ જિલ્લા પૈકીનો એક જિલ્લો છે. પત્તનમત્તિટ્ટા જિલ્લાનું મુખ્યાલય પત્તનમત્તિટ્ટા નગર ખાતે આવેલું છે.