કોઝીક્કોડ જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

કોઝીક્કોડ જિલ્લો ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા કેરળ રાજ્યના ૧૪ જિલ્લા પૈકીનો એક જિલ્લો છે. કોઝીક્કોડ જિલ્લાનું મુખ્યાલય કોઝીક્કોડ નગર ખાતે આવેલું છે.