પૌડી

વિકિપીડિયામાંથી

પૌડી ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા પર્વતીય ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ ધરાવતા ઉત્તરાખંડ રાજ્યના પૌડી ગઢવાલ જિલ્લામાં આવેલું છે. પૌડી પૌડી ગઢવાલ જિલ્લા નું મુખ્ય મથક છે.