બગલો

વિકિપીડિયામાંથી
પાણીમાંથી માછલીનો શિકાર કરવા ધ્યાનમગ્ન સ્થિતિમાં એક બગલો

બગલો એ હેરોન્સ ( Herons) પક્ષીઓની એક પ્રજાતિ છે. આ પક્ષી પરિવારમાં ૬૪ (ચોસઠ) પ્રજાતિઓ આવેલી છે.

બાહ્ય કડીઓ[ફેરફાર કરો]