માછલી

વિકિપીડિયામાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

માછલી પાણીમાં રહેતુ પ્રાણી છે. જે નાના ખાબોચીયા થી લઇને મોટા મહાસાગરો સુધી મળી શકે છે , તે નાંની ટાંકણીના આકાર થી લઇને મોટા જહાજો સુધીનાં કદ અને આકારોમાં મળી આવે છે અત્યાર સુધીમાં દુનિયામાં માછલીની લગભગ ૩૧,૫૦૦ જેટલી જાતો શોધાઇ ચુકી છે. દુનિયાના અન્ય કોઇ સજીવ કરતા તેની પ્રજાતી સૌથી વધુ છે, દુનિયાની મોટા ભાગની માછલી "ઠંડાલોહી વાળા પ્રાણીઓ" માં સમાવેશ પામે છે.


માછલીની જાતો[ફેરફાર કરો]

બુમલા માછલી
રોહુ માછલી
પાપલેટ માછલી