માછલી

વિકિપીડિયામાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

માછલી પાણીમાં રહેતુ પ્રાણી છે. જે નાના ખાબોચીયા થી લઇને મોટા મહાસાગરો સુધી મળી શકે છે , તે નાંની ટાંકણી ના આકાર થી લઇને મોટા જહાજો સુધીનાં આકારોમાં મળી આવે છે અત્યાર સુધી માં દુનીયા માં માછલીની લગભગ ૩૧,૫૦૦ જેટલી જાતો શોધાઇ ચુકીછે. દુનીયાના અન્ય કોઇ સજીવ કરતા તેની પ્રજાતી સૌથી વધુ છે, દુનીયાની મોટા ભાગની માછલી "ઠંડાલોહી ના પ્રાણી" માં સમાવેશ પામે છે.


માછલીની જાતો[ફેરફાર કરો]

બુમલા માછલી
રોહુ માછલી
પાપલેટ માછલી