લખાણ પર જાઓ

બુમલા માછલી

વિકિપીડિયામાંથી

બોમ્બે ડક અથવા બુમાલો (પ્રાદેશિક નામો, બંગાળી: બુમાલો , ગુજરાતી: બુમલા, મરાઠી: બોમ્બીલ) એ તેના નામ પ્રમાણે કોઈ ડક એટલે કે બતક નથી પણ એક માછલી છે. આ માછલી ખાસ કરીને મુંબઈ અને કચ્છની વચ્ચેના અરબ સાગરમાં, અને થોડા પ્રમાણમાં બંગાળની ખાડીમાં પણ મળી આવે છે. ખાસ તે ચીનના સમુદ્રમાં વિશાળ માત્રામાં મળી આવે છે. માછલીને પકડ્યા બાદ તેને મીઠું લગાવીને સૂકવવામાં આવે છે.સૂકાયા બાદ આ માછલીની ગંધ ઘણી આવે છે, એટલે તેને ખાસ કરીને એર-ટાઇટ કન્ટેનરોમાં મૂકી હેરફેર કરવામાં આવે છે.

Bombay duck
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Actinopterygii
Order: Aulopiformes
Family: Synodontidae
Genus: 'Harpadon'
Species: ''H. nehereus''
દ્વિનામી નામ
Harpadon nehereus
(Hamilton, 1822)

Etymology[ફેરફાર કરો]

Bombay duck on display for sale in a street fish market in Mumbai

The origin of the term "Bombay duck" is uncertain. Some authors advance the theory that, during the British Raj, the fish was often transported by rail after drying. The story goes that the train compartments of the Bombay Dak (in English, the Bombay Mail) would smell of the fish, consequently leading the British to euphemistically refer to the peculiar smell as the "Bombay Dak". A variant of the story is that, though the fish weren't transported on the train, it smelt strongly because of the rotting railway sleepers over which it travelled, and this was thought to resemble the smell of the drying fish. In either case, this was supposedly corrupted into "Bombay duck". Although the likelihood of this origin is questionable, it does have the authority of a BBC Radio 4 interview in August 2006.

According to local Bangladeshi stories, the term Bombay duck was first coined by Robert Clive, after he tasted a piece during his conquest of Bengal. It is said that he associated the pungent smell with that of the newspapers and mail which would come in to the cantonments from Bombay. The term was later popularised amongst the British public by its appearance in Indian restaurants across the country.

In cuisine[ફેરફાર કરો]

Despite the rather unpleasant odour of the fish, it is often considered to be a delicacy by connoisseurs of Indian cuisine. If freshly caught, it is sometimes eaten fried in a batter; and in its dried form, it is commonly eaten in a curry. It is also prepared as a pickle. The bones of the fish are soft and easily chewable.

In Teochew cuisine of China, it is called (Chinese: 佃魚; pinyin: tiányú), fresh fish of this kind is very common and eaten fried with flour. It is salted and peppered when eaten. In Hong Kong, it is called (Chinese: 九肚魚; pinyin: jiŭdùyú; Jyutping: gau2tou5jyu2) and common, too.

It is also eaten in South Africa.

European Union restrictions on imports[ફેરફાર કરો]

In 1997, Bombay Duck was banned by the European Commission (EC) of the European Union. The EC admitted that it had no "sanitary" evidence against the product and the UK Public Health Laboratory Service confirmed that there are no recorded cases of food poisoning, or bacterial contamination, associated with Bombay Duck. It was banned because the EC only allows fish imports from India from approved freezing and canning factories. Bombay Duck is not produced in factories.

According to "The Save Bombay Duck campaign" [૧], the Indian High Commission approached the European Commission about the ban. The EC adjusted the regulations so that the fish can still be dried in the open air but has to be packed in an "EC approved" packing station. Now a Birmingham wholesale merchant has found a packing source in Mumbai/Bombay and the product is again available.

The BBC notes that consumption in the United Kingdom prior to the ban was over 13 tonnes per year.

Bombay Duck is available fresh in Canada in cities with large Indian populations, such as Toronto and Montreal and is generally known as bumla. Although mainly popular with Indians from southern Gujarat, it is increasingly consumed by the other South Asian populations.

In music[ફેરફાર કરો]

The popular instrumental rock band, The Ventures, famous for such tunes as the 1960 hit "Walk, Don't Run", "Slaughter On Tenth Avenue", among countless covers, covered their own rendition of the title "Bombay Duck", and was featured as the closing track of their 1968 album "Pops in Japan No.2". Besides The Ventures, The Shadows also released a cover of "Bombay Duck" as a single in 1967.

References[ફેરફાર કરો]

  1. "Save Bombay Duck". Bombay-duck.co.uk. 2003-12-16. મેળવેલ 2009-07-25.