મુછ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

પુરુષોના મુખ પર ઉપરના હોઠ પર ઉગતા વાળના સમુહને મુછ તરીકે ગણવામાં આવે છે. ભારતીય ઉપખંડના લોકોમાં અલગ અલગ પ્રકારની મુછ જોવા મળે છે. ગુજરાતી ભાષામાં પણ મુછને લગતી કહેવતો જાણીતી છે.