રક્તચંદન

વિકિપીડિયામાંથી

રક્તચંદન
Adenanthera pavonina1.jpg
ભારતમાં રક્તચંદન તેનાં લાલ બી સાથે.
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Rosids
Order: Fabales
Family: Fabaceae
Genus: 'Adenanthera'
Species: ''A. pavonina''
દ્વિનામી નામ
Adenanthera pavonina
લાલ બી

રક્તચંદન એક જાતનું વૃક્ષ છે. વિશ્વના ઉષ્ણકટિબંધના દેશોમાં લગભગ બધે જ આ વૃક્ષ જોવા મળે છે. તેનાં સંયુક્ત પાન દ્વિશાખાયુક્ત હોય છે. ફુલ નાનાં અને પીળા રંગનાં હોય છે. તેનાં ફળની સીંગ વલય આકાર ગુંચળાવાળી હોય છે, જે પુખ્તવયે સુકાયને ખુલી જાય ત્યારે તેનાં લાલ રંગનાં ચળકતાં બીજ આ વૃક્ષની નીચે પડેલાં જોવા મળે છે.